Siirry suoraan sisältöön

Espoon koulut – varaa valita

Espoossa on runsaasti kouluja, joista valita. Yleensä oppilaat menevät lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun. Tämä pätee silloin, kun puhutaan peruskoulusta. Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat kuitenkin valita, missä he haluavat koulunsa käydä. Esimerkiksi lukiot nimittäin eroavat toisistaan huomattavasti.

Koulujen opetuksen laatutaso

Suomessa koulujen opetus on todella laadukasta. Myöskään Espoo ei ole poikkeus tässä, vaan Espoon kouluissa järjestettävä opetus täyttää kaikki laatukriteerit. Oppilaiden sivistyksestä huolehditaan ja samalla oppilaiden omia lahjoja halutaan tuoda esiin. Oppilaille annetaan tilaisuus kehittyä esimerkiksi taiteen tai liikunnan saralla.

Lukioiden kohdalla Espoon oppilailla on paljon valinnanvaraa. Espoosta löytyy niin sanotusti normaaleja lukioita, mutta sen lisäksi olemassa on myös kieleen, taideaineisiin tai liikuntaan panostavia lukioita.

Espoon koulut ja opetuksen taso on hyvä